Inloggen

Inloggen
Laatste reacties
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 30% |week: %

Teams


Nieuwsoverzicht
ALGEMEEN

1-6-2020
Jeugd tm 18 mag weer trainen zonder 1,5 meter afstand
 

Goed nieuws voor onze junioren van 13 tot 18 jaar. Voor deze groep geldt dat zij vanaf 1 juni niet langer de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden tijdens de trainingen. Voor jeugd tot en met 18 jaar gelden per 1 juni daarom de regels zoals die ook gelden bij de groep tot en met 12 jaar.

Let wel op want dit geldt enkel voor de training. Daarbuiten gelden nog steeds de 1,5m regels.

 

Per 1 juni geldt voor hockeytrainingen op het veld voor jeugd tot en met 18 jaar geen beperking in het aantal personen. Personen van 19 jaar en ouder dienen te allen tijde de 1,5 meter afstand in acht te nemen, dus ook tijdens de eigen trainingen én tijdens het begeleiden van jeugd op de velden! Tijdens trainingen van senioren blijft bovendien een maximaal aantal van 20 personen (inclusief begeleiding) per veld gelden.

 

Helaas blijft ons clubhuis nog gesloten en mogen er géén toeschouwers langs de velden. Wij hopen voor 1 juni bericht te hebben wanneer er een mogelijke opening van de sportkantines gaat plaatsvinden.

 

Verder kunnen wij berichten dat er door de KNHB keihard gewerkt wordt om in september weer van start te gaan met de competitie. Hoe het speelprogramma er precies uit gaat zien en hoe om te gaan met  publiek en rijbeurten is nu nog onbekend.

 

Voor actuele informatie van de KNHB ga naar:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie

 

 

Namens het hele bestuur heel veel sportief plezier!


 

21-5-2020
Andere tijden sport......
 

Een jaar geleden stonden we met 225 deelnemers en 27 teams op onze velden te genieten van een zonovergoten familiedag. Vandaag is het weer zo’n mooie dag maar loopt het helaas anders.


Géén wedstrijden, géén toernooien maar gelukkig wel trainen is voor iedereen even wennen. Bestuur en TC zijn de komende weken druk bezig met de plannen voor het nieuwe seizoen, de nieuwe teamindelingen én we onderzoeken de mogelijkheden voor hockey tijdens de zomervakantie. Het is helaas nog steeds onduidelijk wat binnenkort mag van de instanties, maar zodra de regels het toelaten zullen we maximaal gebruik maken van de geboden ruimte.


Om de ledenaanwas voor het komende seizoen te maximaliseren én ons steentje bij te dragen aan (nu niet) sportende jeugd stellen we vanaf volgende week onze trainingen open voor de schoolgaande jeugd van 5 tot 18 jaar. Aan de hand van inschrijvingen via [email protected] worden geïnteresseerden ingedeeld om mee te trainen bij de diverse teams. Hierbij verzoek ik de trainers en de teamleden deze introducés te assisteren en warm te maken voor onze mooie sport. 


Tevens roep ik alle leden en ouders van leden op om onze club te promoten en te lobbyen voor het nieuwe seizoen zodat we, zodra het kan, een bomvolle familiedag kunnen organiseren.


Hopend op een snelle doorstart, tot gauw!

 

Etienne Aggenbach
Voorzitter HSD

 

10-5-2020
Training update HSD
 

Beste leden en ouders van leden,

 

Vanaf 11 mei mogen ook senioren trainen binnen de kaders van het RIVM. In de KNHB bijlage staat de laatste aanvulling op de regels. Deze regels gelden voor alle spelers, trainers, begeleiders en ouders en ons verzoek is deze goed door te lezen. De belangrijkste zijn:

 

-       Instructies opvolgen van de aanwezige verantwoordelijke

-       1.5m afstand

-       Ballen en trainerspullen worden alléén door trainers aangeraakt

-       Na afloop training direct naar huis

 

Voor de trainers geldt: gebruik alleen dat wat echt nodig is zodat de ‘veldwacht’ niet onnodig ongebruikte attributen hoeft te reinigen.

 

Voor komende week zoeken wij nog een veldwacht van 16:15 tot 18:30

Nogmaals roepen we alle ouders van de jeugdteams maar ook volwassen vrijwilligers op om de training van onze jeugd mogelijk te maken door je beschikbaarheid kenbaar te maken via [email protected]

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we samen deze eenvoudige regels kunnen handhaven zodat we weer zo snel mogelijk terug naar normaal kunnen.

 

 

Namens het hele bestuur heel veel sportief plezier!

 6-5-2020
Update jeugd en senioren training
 

Goednieuws! Na de reeds gestarte jeugdtrainingen mogen vanaf 11 mei ook de senioren onder voorbehoud van een goed gekeurd protocol hun stick en shirt uit de kast halen. De KNHB doet er alles aan om vrijdag a.s. een algemeen geldend protocol te kunnen delen. Wij zullen daaropvolgend berichten hoe we dit gaan toepassen binnen HSD.

 

 

We zijn inmiddels een week onderweg met de jeugdtrainingen onder toezicht van de verplichte ‘veldwacht’. In de bijlage een eerder aan de coaches verstuurd bericht m.b.t. de invulling van deze diensten. Het bestuur vult momenteel de hiaten in en stelt het zeer op prijs als we deze diensten onder meer mensen kunnen verdelen.

 

 

Graag roep ik alle ouders van de jeugdteams op om de training van je zoon of dochter mogelijk te maken door je beschikbaarheid kenbaar te maken via [email protected]

 

 

Gelukkig zie ik veel kinderen weer lekker trainen en hoop ik onze heren en dames maar ook de veteranen en trimhockeyers volgende week weer terug te zien op onze velden.

 

 

 

Namens het bestuur van HSD tot volgende week,

 

 

Etienne Aggenbach

Voorzitter
Hockeyclub Schouwen Duiveland

 27-4-2020
HSD jeugdtraining start vanaf 29 April !
 

Beste jeugdleden en ouders,


Gelukkig vangen de aangepaste jeugdtrainingen op 29 april 2020 weer aan volgens schema zoals aangegeven op de HSD site en in Lisa. Als bestuur vinden we het belangrijk en fijn dat er weer getraind mag worden. Mochten kinderen of ouders gezien de nog aanwezige dreiging van het Coronavirus hier bezwaren tegen hebben, benadrukken wij dat deelname geen verplichting is.


Trainers en coaches zullen nog apart bericht krijgen van de TC. Indien nodig schakelen trainers de coaches en teamouders in om aan de verplichte begeleidingseisen te kunnen voldoen.


Er gelden algemene en leeftijdsspecifieke maatregelen. Wij stellen het zeer op prijs dat iedereen zich hieraan houdt, zodat wij het gekregen vertrouwen en de vrijheid om weer te mogen sporten behouden en hopelijk spoedig kunnen uitbreiden.


Bij aanvang training zal er minimaal 1 HSD ‘veldwacht’ zijn die erop toeziet dat de afstandsregels gehandhaafd worden. Volg a.u.b. zijn of haar aanwijzingen op.


Aangezien Laco nog steeds gesloten is zal tegelijkertijd Delta Sport Gym op het oude korfbalveld haar trainingen verzorgen. Houd hier rekening mee en blijf niet kijken en hangen bij de hekken en looppaden. Delta Sport Gym zal het hek aan de Laco zijde gebruiken.


Algemeen

 • Aanvang jeugdtrainingen 29 april 2020, maar géén wedstrijden en competities.
 • Hygiënemaatregelen van het RIVM moeten nog steeds worden gevolgd.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de club en ga direct na de training weer naar huis.
 • Alléén trainen onder begeleiding van maximaal 3 trainers/begeleiders per team waarvan er minimaal 1 volwassen dient te zijn. HSD doet hier een beroep op coaches én ouders.
 • De ‘veldwacht’ zorgt met handschoenen voor distributie van het trainingsmateriaal.
 • Ballen worden alleen door de trainers aangeraakt. Spelers mogen alléén eigen materiaal aanraken, zoals stick en eigen bidon en er wordt getraind zonder hesje.
  Tip: per team een uit- en thuis tenue mee laten nemen.
 • Alleen de trainers raken ander materiaal aan (pionnen, balken, hoepels….).
 • Keepers alleen gebruik maken van ‘eigen’ keepersspullen, anders niet.
 • Niet de neus ledigen of spugen op het veld.
 • Hekken van de velden staan blijvend open, ook tijdens de training.
 • Clubhuis, kleedkamers en toiletten blijven gesloten. Was je handen met zeep vóór en na de training. Zorg er dus voor dat uw kind vóór aanvang van de training thuis naar het toilet gaat.
 • De trainer pakt en brengt trainingsattributen terug naar het trainershok en zet ze voor de deur i.p.v. in het hok. De veldwacht desinfecteert na de laatste training de gebruikte trainingsmiddelen en bergt ze dan op.

Benjamins hockey zaterdagochtend
 • Géén afstandsprotocol voor de kinderen, wél voor de trainers.
 • Géén ouders langs de lijn, maar indien nodig wel onder afdak hoofdingang clubhuis op minimaal 1.5m afstand.

Regels jeugd t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd of t/m de D)
 • Géén afstandsprotocol voor de kinderen, wél voor de trainers.
 • Géén ouders langs de lijn of op het HSD terrein.

Regels jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar (oftewel C- tot en met A-jeugd)
 • Tijdens het sporten minimaal 1,5 meter afstand houden.
 • Géén ouders langs de lijn of op het HSD terrein.

Voor uitgebreide NOC*NSF adviezen verwijzen we naar de bijlage:

Pagina 1&2         Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
Pagina 3              Voor sporters
Pagina 4              Voor ouders en verzorgers.


Het bestuur gaat ervanuit dat iedereen zijn steentje bijdraagt om de door de instanties voorgeschreven regels op te volgen zodat we deze vervelende situatie spoedig achter ons kunnen laten.


Tot ziens op onze velden en heel veel HOCKEY plezier gewenst!


Bestuur

Hockey Club Schouwen Duiveland


 21-4-2020
Herstart jeugdtrainingen en beëindiging competitie (21 april 2020 Corona update)
 

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

 

Helaas zijn het bizarre tijden en raken de gevolgen van het indammen van het Corona virus ons allen in meer of mindere mate. Namens het bestuur van HSD een beknopt bericht n.a.l. van de nieuwe mededelingen van premier Rutte en de daaruit voortvloeiende besluiten van de KNHB. Voor details verwijs ik naar de sites van het RIVM en de KNHB die hier uitvoerig op in gaan.

 

Beëindiging competitie 2019-2020

Vanavond is door de KNHB medegedeeld om alle competities van het seizoen 2019-2020 definitief te beëindigen. Dit is uiteraard heel jammer, maar wel een logisch en begrijpelijk besluit.

 

Hervatten jeugdtrainingen ná 29 april

Het is echter bemoedigend om te horen dat met de vanavond gepresenteerde maatregelen er een sportief lichtpuntje aan de horizon verschijnt v.w.b. de jeugdtrainingen. De maatregelen zoals die zijn afgekondigd bieden de jongste jeugd t/m D en de C t/m A de mogelijkheid om vanaf 29 april weer aangepast en begeleid te gaan trainen. Helaas moeten onze senioren nog even wachten maar zijn we uiteraard blij dat onze vele jeugdleden weer de wei in mogen!

 

Het bestuur zal de komende dagen met een gedetailleerd plan komen hoe wij als HSD ná de 29ste april gaan starten met de jeugdtrainingen en wat de voorwaarden en regels zijn. Wij zullen hierbij gebruik maken van de nog te ontvangen richtlijnen van de KNHB en onze eigen regels toevoegen. Tevens zullen wij proberen zoveel mogelijk vragen op voorhand te beantwoorden.

 

Voor iedereen die staat te popelen om onze velden te betreden vraag ik nog even geduld en de adviezen van regering, RIVM en HSD op te volgen. Ik ben trots op het feit dat wij als leden de hockey geheelonthouding van de afgelopen weken hebben doorstaan en de velden hebben gemeden!

 

De sportieve toekomst is nog onzeker en ik mis de potjes hockey en spierpijn net als jullie. Maar HSD zal er alles aan doen om, zodra het kan, ons geliefde spelletje fanatiek op te pakken en de gezelligheid in onze kantine te omarmen. Dit zowel vóór maar ook tijdens de aanstaande zomervakantie.

 

Goede gezondheid en tot snel,

 

 

Namens het bestuur van HSD,

 

Etienne Aggenbach

Voorzitter

 

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

 

13-4-2020
Beleid teamindelingen seizoen 2020-2021
 

Terwijl de lentecompetitie vanwege de hele corona-crisis nog niet eens is begonnen, willen we wel alvast een bericht sturen omtrent het teamindelingsbeleid voor seizoen 2020-2021.  

We hebben binnen de TC het indelingsbeleid van afgelopen jaren nog eens grondig geëvalueerd en hebben hierbij ook de kritiek, die er was vanuit de club, meegenomen. We hebben besloten het voor het aankomende seizoen anders te doen; we gaan de coaches en trainers een grote rol te geven binnen de teamindelingen, omdat zij het team het hele jaar gevolgd hebben en daardoor een goed algemeen beeld hebben van alle spe(e)l(st)ers. Indelingstrainingen zullen alleen plaatsvinden indien nodig, wanneer coaches in overleg met TC niet tot een goede indeling komen.

 

Voor de A- en B-teams willen we zo veel mogelijk een indeling op niveau maken. In het eerste team zitten dan de spe(e)l(st)ers die op niveau willen hockeyen en naar ons idee het niveau van het eerste team aan kunnen. De tweede en eventueel derde teams worden ingedeeld op leeftijd/vriendschap. 

 

Voor de C-, D- en Jongste Jeugd teams zal minder op niveau, maar meer op leeftijd en vriendschappen worden ingedeeld.

 

We hopen met dit beleid tot een goede en breed gedragen indeling te komen.  Bij vragen kunnen jullie contact opnemen met de TC via [email protected]

 

8-4-2020
Update Coronavirus en HSD agenda (8 april 2020)
 

Beste leden,

 

Zoals jullie allen weten heeft de Nederlandse regering op 31 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd tot 28 april. Verder heeft de KNHB besloten de wedstrijden in alle competities voor het seizoen 2019-2020 vooralsnog uit te stellen tot die datum. Dit betekent dat ons clubhuis en terrein minimaal tot die tijd dicht zullen zijn. Het is dus nog steeds niet de bedoeling de velden te bespelen.

 

Competitie 2019-2020

Op dit moment is het nog onduidelijk wat de KNHB besluit t.a.v. de reeds gehavende competitie. Ze onderzoekt nog wat de mogelijkheden zijn om de competities welllicht in afgeslankte vorm te laten plaatsvinden in de maanden mei/juni/juli van dit jaar.

 

HSD Agenda & Lustrum activiteiten

Afgelopen donderdag heeft het bestuur overleg gehad en een tweetal weloverwogen besluiten moeten nemen t.a.v. reeds geplande HSD activiteiten.

 

Op de eerste plaats is besloten de op 21 mei geplande lustrum-familiedag uit te stellen als familiedag of in andere vorm tot nader te bepalen datum. Reden hiervoor is dat op dit moment de situatie te onzeker is en dat, mocht de gelegenheid zich voordoen, wij maximaal gehoor willen geven aan het door de KNHB geplande competitie format.

 

Ten tweede is besloten de viering van ons 55-jarig bestaan in zijn geheel door te schuiven naar 2021. Het reeds eerder afgelaste Hockey Pro-League bezoek in maart is door de KNHB uitgesteld dan wel afgelast. De geplande reünisten dag op 20 juni staat ook ernstig onder druk t.g.v. het onvoorspelbare verloop van de ontwikkelingen omtrent het virus en de daaraan verbonden besluiten van overheid en KNHB. Zodra de KNHB jaarkalender 2021 bekend is zullen nieuwe data voor de diverse lustrum activiteiten geprikt worden.

 

Wij zijn van mening dat, zodra de mogelijkheid zich voordoet, het van belang is dat wij ons maximaal inzetten voor de hockeysport (óók in de zomervakantie) en niet tegelijkertijd kostbare en grote hockeyfeesten kunnen en moeten willen organiseren. Wij hopen dan ook dat we zodra het weer mag onze trainingen, wedstrijden, samenzijn én gezelligheid op verstandige wijze volgens de dan geldende richtlijnen kunnen oppakken.


Uitstel is uiteraard niet leuk maar wij zijn ons er terdege van bewust dat we als HSD slechts kleine dilemma’s hebben en hopen dat onze leden, maar zeker ook alle getroffenen elders de huidige situatie gezond en spoedig achter ons laten.

 

Voor recente informatie en veel gestelde vragen en antwoorden verwijzen we naar de KNHB website:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie

 

Blijf fit en tot gauw,

 

Bestuur
Hockey Club Schouwen Duiveland

 

12-3-2020
Tot 6 April géén hockey activiteiten en clubhuis dicht (12/3/2020 update)
 

Beste HSD leden, hieronder volgt een passage uit het vanmiddag door de KNHB uitgegeven bericht t.a.v. de landelijke hockey competitie:

Tot 6 april geen hockeycompetitie in heel Nederland
Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 6 april. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht
Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten tot en met 6 april, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De KNHB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de voorbereiding van de nationale teams op Tokio en het advies hieromtrent NOC*NSF.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.

Wij houden het KNHB standpunt van de instanties nauwlettend in de gaten en zullen berichten zodra dit wijzigt.


Bestuur
Hockey Club Schouwen Duiveland

 

6-3-2020
Kantine open volgende week?
 

Dat is niet vanzelfsprekend! Met de start van een nieuw seizoen, een nieuwe Heineken tap, opgeknapt terras met parasols én spoedig ook nog 4 nieuwe tafels mist er nog de nodige hulp.

Wij zijn trots dat we kunnen rekenen op meer dan 100 vrijwilligers die wekelijks op en rondom de velden heel veel goed werk verrichten. Met het afzwaaien van kantine oudgedienden en 5 teams op de zondag heeft de barcommissie dringend ondersteuning nodig.

 

Graag bieden wij iedereen op en langs het veld een kopje koffie, hapje en een drankje aan. Wil je weten wat het Barhoofd zijn inhoudt, kijk dan in de bijlage.

 

Op dit moment telt de kantine commissie slechts 4 leden voor de zaterdag, 2 voor de zondag en 2 voor de vrijdagavond. Dit is echt niet genoeg! Graag zouden wij er 12 voor de zaterdag en minimaal 6 voor de zondag en 4 voor de vrijdag hebben. Dit zal het aantal diensten voor de huidige crew drastisch verlichten en de weekenden beter verdelen.

 

Hierbij dus een dringende oproep aan de seniorenteams om 2 tot 3 barhoofden per team te ‘leveren’ én aan de ouders van onze jeugdleden om eens te kijken of je de barcommissie zou willen versterken.

 

Voor alle jeugdleden die dit lezen, spoor je vader of moeder aan om de huidige ploeg uit de brand te helpen.

 

Vooral in het weekend maken vele handen licht werk dus steun Saskia, Ramona, Belinda, John, Floor en Marius. Meld je aan via: kantine@hsd-zierikzee.nl

 

 

Namens alle leden, ouders en toeschouwers,

 

Bestuur HSD

 


Webshop
Hoofdsponsor(en)
Sponsoren


Statistieken
dinsdag 2 juni 2020
Aantal leden (info) 326
Nu online
Leden met @ 99,7%
SMS Bereik (teams) 75,2%
Vandaag jarig
Noortje Meuzelaar
Hockey.nl