Nieuwsoverzicht
ALGEMEEN

15-6-2017
TEAMINDELING JONGENS
 

INDELINGEN

De indelingen voor de jongensteams vindt u in de bijlage. Met deze indeling gaan we komend seizoen van start. Ook in de LISA-app zal deze indeling binnenkort zijn doorgevoerd. Op vrijdag 23 juni 19:30 uur geeft de technische commissie nog een toelichting voor ouders die desgewenst meer informatie willen over de totstandkoming van de teamindeling.

Voor vrijwel alle teams zijn reeds ouders bereid gevonden te coachen (of een ouder die het coachen voor een deel wil oppakken). Daarnaast zijn we druk bezig om ook de trainingen voor alle teams invulling te geven. Teams vanaf D leeftijd trainen 2 keer in de week: daarbij willen we in principe gaan werken met 1 centrale (circuit)training per leeftijdscategorie en 1 training alleen met het eigen team. (Dit betekent dat bijvoorbeeld alle B jongens 1x in de week in groepjes dezelfde oefeningen onder begeleiding van dezelfde trainers afwerken). In overleg met de trainers gaan we kijken of dit gaat lukken. Meer informatie over trainingen en het trainingsschema volgt in de vakantie.

Namens de TC,

Ankie Smit


 15-6-2017
TEAMINDELING MEISJES 2017-2018
 

De indeling voor de meisjesteams vindt u in de bijlage. Met deze indeling gaan we komend seizoen van start. Ook in de LISA-app zal deze indeling binnenkort zijn doorgevoerd. Op vrijdag 23 juni 19:30 uur geeft de technische commissie een toelichting voor ouders die desgewenst meer informatie willen over de totstandkoming van de teamindeling.

Voor vrijwel alle teams zijn reeds ouders bereid gevonden te coachen (of een ouder die het coachen voor een deel wil oppakken). Daarnaast zijn we druk bezig om ook de trainingen voor alle teams invulling te geven. Teams vanaf D leeftijd trainen 2 keer in de week: daarbij willen we in principe gaan werken met 1 centrale (circuit)training per leeftijdscategorie en 1 training alleen met het eigen team. (Dit betekent dat bijvoorbeeld alle C meisjes 1x in de week in groepjes dezelfde oefeningen onder begeleiding van dezelfde trainers afwerken). In overleg met de trainers gaan we kijken of dit gaat lukken. Meer informatie over trainingen en het trainingsschema volgt in de vakantie.

Namens de TC,

Ankie Smit

 

 4-4-2017
VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor vrijwilligers
 

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor vrijwilligers

Bij HSD vinden we het belangrijk dat eenieder in een sociaal veilig sportklimaat kan sporten. De club is sinds een aantal jaar bezig met de introductie van maatregelen om een zo prettig mogelijk sportklimaat te creëren. In dit kader is vorig seizoen onder meer al een vertrouwenscommissie ingesteld.

Vanaf heden moet ook iedere vrijwilliger in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag, VOG. Dit is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval het trainen/coachen/begeleiden van jeugdteams bij een sportvereniging. Als er sprake is van strafbare feiten, dan wordt dus beoordeeld of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. HSD vraagt het Ministerie alleen te screenen op 'belast zijn met de zorg van minderjarigen'.Aan deze aanvraag, zijn geen kosten verbonden.

Aanvraag

De secretaris van HSD start de elektronische VOG-aanvraag van alle actieve trainers en coaches van 18 jaar of ouder op basis van een volledige naam en een e-mailadres. Dat proces verloopt digitaal. Degene voor wie de VOG wordt aangevraagd, krijgt daarna per mail een link met een aanvraagcode doorgestuurd van Dienst Justis (een afdeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie). Na het invullen van de aanvraagcode via DigiD wordt de VOG per post naar het huisadres gestuurd. Dit kan een paar weken duren. De originele VOG dient vervolgens bij de secretaris te worden ingeleverd, waarna registratie zal plaatsvinden. Iemand die ofwel geen VOG krijgt, ofwel weigert deze aan te vragen, kan geen werkzaamheden voor HSD verrichten waar contact met kinderen een onderdeel van is.

Vragen?

Meer informatie over de VOG is te lezen op: https://www.justis.nl/producten/vog/. Maar je kunt natuurlijk ook even contact opnemen met Luc Zenden via [email protected]

 

10-3-2017
Sportplezier kun je maken!
 
Zaterdag morgen 9:00-10:00 uur
Hockeytraining voor 5 tot 7 jarigen onder deskundige begeleiding
Sportiviteit, plezier en gezelligheid staan voorop!

 
TRAINING

7-2-2017
Nieuw initiatief helpt trainers, coaches en verenigingen
 

28 januari 2017

 

De KNHB lanceerde zaterdag 28 januari 2017 haar vernieuwde website knhb.nl. Belangrijk onderdeel van de nieuw vormgegeven website is het Kenniscentrum. Doel van het Kenniscentrum is de uitwisseling van kennis en vergroten van de kracht van het gezamenlijke netwerk. De kennis is snel en eenvoudig te ontsluiten en alle informatie is vrij toegankelijk.

Binnen het Kenniscentrum is bijzondere aandacht voor trainers en coaches. Om trainers en coaches maar ook ouders beter te kunnen ondersteunen in hun voorbereiding op het geven van trainingen en het coachen van wedstrijden gaat de KNHB een samenwerking aan met HockeyPraktijk. De samenwerking verlicht het werk van de technisch coördinator van hockeyclubs en er ontstaat meer tijd om het veld op te gaan.

HockeyPraktijk is oorspronkelijk een initiatief van HockeyXperts en LISA. Met de actieve participatie van de KNHB zijn er 2 varianten beschikbaar: basis en licentie. De basisvariant wordt kosteloos aan alle verenigingen aangeboden en is te benaderen via de website van de KNHB. Verenigingen die met LISA werken, vinden deze basisvariant ook automatisch terug in hun ClubApp. De KNHB is verantwoordelijk voor de inhoud van de basisvariant, die de komende periode geleidelijk uitgebouwd wordt.


https://www.knhb.nl/ of de app!


Webmaster


 
ALGEMEEN

27-1-2017
Foto albums
 
Hallo,

Wegens een fout zijn alle foto albums die op de site stonden kwijt.

Heeft U foto's die U (weer) op de site wilt hebben stuur ze dan naar [email protected] .

Ook de website kan wel een faceliftje gebruiken, We zoeken dan ook mooie 'actie' foto's het liefst genomen op onze eigen club. Zaalhockey is ook van harte welkom.

Webmaster
 
Hoofdsponsor(en)
Statistieken
donderdag 29 juni 2017
Aantal leden (info) 319
Nu online
Leden met @ 100,0%
SMS Bereik (teams) 88,1%
Sponsoren


Vandaag jarig
Sophie Teunissen
Hockey.nl