Inloggen

Inloggen
Laatste reacties
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 45% |week: 67%

Teams


Informatie over Hockeyclub Schouwen Duiveland
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 
Aanname beleid vrijwilligers (1) 
Algemeen (1) 
Gedragscodes (4) 
INTERSPORT webSHOP (1) 
Lidmaatschap (1) 
Lidmaatschap - Jeugdfonds Sport & Cultuur (1) 
Privacyverklaring (1) 
Selectiecriteria (1) 
Sponsoring (1) 
Training (2) 
Vertrouwenscommissie (1) 
Visie bestuur (1) 
Wedstrijden (1) 

 

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]Vertrouwenscommissie 
 
 

Binnen HSD is het van groot belang dat alle leden zich binnen de vereniging veilig en beschermd voelen, zowel op sociaal als fysiek gebied. Zodra ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, gesignaleerd wordt, zal het bestuur gepaste maatregelen nemen. Het kan voorkomen, dat leden – of ouders/verzorgers van leden – er de voorkeur aan geven ongewenste gedragingen niet direct naar buiten te brengen in het belang van het lid en/of de vereniging en een discrete behandeling van hun klacht wensen. 


HSD komt hierin tegemoet door de ingestelde vertrouwenscommissie. De leden van deze commissie zijn mensen, die wel verenigingservaring hebben, maar niet deelnemen aan de reguliere activiteiten van de vereniging. De klacht wordt uiterst discreet behandeld en eventuele conclusies worden altijd aan de klager kenbaar gemaakt.


Bij de vertrouwenscommissie kan ieder lid, alsmede voor zover van toepassing de ouders/verzorgers, terecht voor klachten over discriminatie, intimidatie, ongewenst seksueel of verbaal gedrag, pesten of anderszins als zeer onaangenaam ervaren gedragingen, welke vertrouwelijk behandeld dienen te worden. Klachten over teamindeling, het functioneren van de scheidsrechters, etc. horen uiteraard niet bij de vertrouwenscommissie thuis.


De procedure is als volgt: een klacht moet worden gemeld bij de voorzitter van de vertrouwenscommissie óf een vertrouwenscommissielid naar keuze. De klacht kan mondeling of schriftelijk bij de vertrouwenscommissie worden ingediend (email: [email protected]). 


De vertrouwenscommissie bestaat uit drie personen:


De heer Daniël Joppe (Voorzitter)          06-54670532
Mevrouw Angela Kallewaard                             
De heer Bram Bierens                            06-53351045 


Indien een klacht de vertrouwenscommissie zelf betreft dient men zich te wenden tot de vertrouwenscontactpersoon van de KNHB: 


Mevrouw Chantal Mies                         
[email protected]             030-3077 613


 
 
Webshop
Hoofdsponsor(en)
Sponsoren


Statistieken
zondag 26 mei 2024
Aantal leden (info) 307
Nu online
Leden met @ 100,0%
SMS Bereik (teams) 56,4%
Vandaag jarig
Lise Schoenmakers
Nina Spoormans
Hockey.nl